fbpx

Όροι Χρήσης & Προϋποθέσεις

Όροι χρήσης ηλεκτρονικού καταστήματος

 

Γενικοί Όροι Συναλλαγής

 

1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 

Σας καλωσορίζουμε στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα www.treatthemama.gr (εφεξής : Treat the Mama) στο οποίο διατίθενται προς πώληση τα προϊόντα της ατομικής επιχείρισης με την επωνυμία TREAT THE MAMA (εφεξής: πωλήτρια) και τον διακριτικό τίτλο «Treat the Mama», με έδρα την Αθήνα και συγκεκριμένα την οδό Δρυόπων, αριθμό 25, ταχυδρομικό κώδικα 11852, ΑΦΜ 135314391, ΔΟΥ Α’ ΑΘΗΝΩΝ, τηλ. 2155559360. Η προβολή, παρουσίαση, πώληση, μεταφορά-αποθήκευση, παράδοση και τυχόν επιστροφή των προϊόντων που προβάλλονται στην παρούσα ιστοσελίδα καθώς και η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων και η ασφάλεια των συναλλαγών διέπονται από τους παρόντες όρους χρήσης, τους οποίους σας καλούμε να διαβάσετε πριν από την πλοήγηση σας στο Treat the Mama και την πραγματοποίηση των αγορών σας. Η πλοήγησή σας στο Treat the Mama καθώς και η πραγματοποίηση οποιασδήποτε συναλλαγής ή επικοινωνίας με την πωλήτρια σημαίνει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων χρήσης από εσάς, οι οποίοι διέπουν τις μεταξύ μας συναλλαγές στο σύνολό τους. Σε περίπτωση διαφωνίας σας ή επιφύλαξή σας για μέρος ή το σύνολο των παρόντων όρων μπορείτε να αποστέλλετε σχετικό e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@treatthemama πριν την πλοήγησή σας ή την πραγματοποίηση της συναλλαγής, άλλως η αποδοχή όλων των όρων εκ μέρους σας είναι ανεπιφύλακτη.

Δικαίωμα χρήσης του ηλεκτρονικού καταστήματος www.treatthemama.gr έχουν όλα τα άτομα που έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα κατά το ελληνικό δίκαιο και αναλαμβάνουν την αποκλειστική ευθύνη για τη χρήση οποιουδήποτε τμήματός του. Ο χρήστης πρέπει να είναι τουλάχιστον 16 ετών για να χρησιμοποιήσει τις υπηρεσίες του Treat the Mama. Εάν ο χρήστης είναι κάτω των 18 ετών τεκμαίρεται ότι έχει λάβει την απαραίτητη συναίνεση από τον έχοντα τη γονική μέριμνα αυτού. Το Treat the Mama δε φέρει ευθύνη για μη εξουσιοδοτημένη χρήση από ανηλίκους. Τυχόν στοιχεία ορισμένου προσώπου, τα οποία ενδέχεται να εισαχθούν στα αντίστοιχα πεδία της ιστοσελίδας τεκμαίρεται αμάχητα ότι είναι αληθή, έχουν εισαχθεί από το ίδιο το πρόσωπο και ότι αυτό είναι δικαιοπρακτικά ικανό σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο. Σε διαφορετική περίπτωση, η πωλήτρια επιφυλάσσεται παντός νομίμου δικαιώματός της να αξιώσει έναντι κάθε υπευθύνου την ανόρθωση κάθε ζημίας, θετικής ή/και αποθετικής, οικονομικής ή άλλης, που θα υποστεί από τη χρήση και δη οποιασδήποτε παραγγελία. Τα ως άνω ισχύουν και για τις περιπτώσεις κατά τις οποίες ο χρήστης επιλέγει να αποστείλει τα προϊόντα της Πωλήτριας ως δώρο σε ένα τρίτο πρόσωπο, δηλώνοντας τα στοιχεία αυτού στα στοιχεία παράδοσης των προϊόντων . 

Η πωλήτρια διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει, ανανεώσει ή αναβαθμίσει οποτεδήποτε και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση του χρήστη/καταναλωτή/επισκέπτη/μέλους του Treat the Mama (συνολικά ή διαζευκτικά): α) μέρος ή το σύνολο των παρόντων όρων χρήσης, β) μέρος ή το σύνολο του περιεχομένου του Treat the Mama και γ) μέρος ή το σύνολο της εξωτερικής εμφάνισης (interface), της δομής ή της σύνθεσης (configuration) του Treat the Mama καθώς και των τεχνικών του προδιαγραφών. Επίσης η πωλήτρια διατηρεί το δικαίωμα οποτεδήποτε, αναιτιολόγητα και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση του χρήστη/καταναλωτή/επισκέπτη/μέλους του Treat the Mama να ματαιώσει, να αναστείλει ή να τερματίσει τη λειτουργία του Treat the Mama. Ο χρήστης/καταναλωτής/ επαγγελματίας /μέλος του Treat the Mama αναγνωρίζει και αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλα τα ανωτέρω με μόνη την πλοήγηση ή/και χρήση των υπηρεσιών του Treat the Mama.

 

2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

 

Η ιστοσελίδα έχει δημιουργηθεί από την Πωλήτρια με στόχο την ηλεκτρονική πώληση ειδών δώρου και την αποστολή δεμάτων που περιλαμβάνουν προϊόντα σχετιζόμενα με την περίοδο της εγκυμοσύνης και τη βρεφική ηλικία. Η πωλήτρια ενδέχεται να αποστέλει και συσκευασίες για δειγματισμό και γνωριμία των χρηστών με τα σχετικά προϊόντα.

Το ηλεκτρονικό κατάστημα Treat the Mama και η αντίστοιχη πλατφόρμα περιήγησης προβάλλει, προωθεί και μεταπωλεί τα προϊόντα των προμηθευτών με τους οποίους συνεργάζεται. Η πωλήτρια διατηρεί το δικαίωμα να επιλέγει ελεύθερα τα προϊόντα που προβάλλει στο Treat the Mama και να τροποποιεί, ανανεώνει ή/και αποσύρει αυτά οποτεδήποτε και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Το ίδιο ισχύει και για την τιμολογιακή της πολιτική, τις τυχόν προσφορές και τις εκπτώσεις τις οποίες δύναται να επιλέγει και να διενεργεί ελεύθερα καθώς και να τροποποιεί, ανανεώνει ή/και αποσύρει οποτεδήποτε και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση ή/και τήρηση προθεσμίας.

 

3. ΛΗΨΗ  ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ & ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ 

 

Το Treat the Mama είναι ένα κατάστημα που συνεργάζεται με πληθώρα προμηθευτών, εισαγωγέων και παραγωγών (ξένων και εγχώριων) προκειμένου να φέρνει σε εσάς μια πολύ μεγάλη γκάμα προϊόντων και μάλιστα στις καλύτερες δυνατές τιμές. Επομένως, μολονότι λαμβάνουμε κάθε δυνατό μέτρο για την διαθεσιμότητα των προϊόντων μας όπως αυτή εμφανίζεται στο Treat the Mama, υπάρχει περίπτωση ένα προϊόν που προβάλλεται στο Treat the Mama να μην είναι τελικώς διαθέσιμο ή να μην είναι διαθέσιμο εντός του χρόνου παράδοσης που αναφέρεται στο Treat the Mama, για λόγους που δεν εμπίπτουν στη δική μας σφαίρα επιρροής. Για το λόγο αυτό και με σκοπό την πλήρη ενημέρωσή σας και την μεγαλύτερη δυνατή προστασία σας από απρόβλεπτα περιστατικά, οι παραγγελίες ολοκληρώνονται ως ακολούθως:

α) ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ – Μπορείτε να πλοηγηθείτε στο ηλεκτρονικό κατάστημά μας, να επιλέξετε ελεύθερα μέσα από το Treat the Mama τα κουτιά/προϊόντα της αρεσκείας σας και να τα τοποθετήσετε στο καλάθι αγορών σας. Στη συνέχεια, ακολουθώντας τα ‘βήματα’ που σας υποδεικνύονται κάθε φορά θα μπορείτε να προχωρήσετε στην αποστολή της παραγγελίας σας προς την πωλήτρια. Με σκοπό την καλύτερη και αρτιότερη εξυπηρέτηση σας και τη διευκόλυνση των μελλοντικών σας αγορών κατά την πρώτη σας παραγγελία μπορείτε να εγγραφείτε ως χρήστης του Treat the Mama συμπληρώνοντας τα στοιχεία που απαιτούνται για την ολοκλήρωσή των αγορών σας και ζητούνται στην αντίστοιχη φόρμα. Κατόπιν, κάθε φορά μετά την ολοκλήρωση των αγορών σας, συμπληρώνετε όλα τα στοιχεία της παραγγελίας σας που εμφανίζονται στην φόρμα παραγγελίας. Το σύνολο των στοιχείων που αποστέλλεται στην πωλήτρια εμπίπτουν στην αυστηρή πολιτική προστασίας των προσωπικών σας δεδομένων που τηρεί η πωλήτρια και συλλέγονται και επεξεργάζονται με πλήρη ασφάλεια και επιμέλεια και μόνον κατόπιν της ρητής συγκατάθεσής σας που παρέχεται με την αποστολή της ως άνω φόρμας και μόνο για τους σκοπούς της μεταξύ μας σύμβασης. Επίσης ευθύνεστε για την ορθότητα και την νομιμότητα των ως άνω στοιχείων σας τα οποία η Πωλήτριατα γνωρίζει μόνον κατά δήλωσή σας. Στην περίπτωση που επιθυμείτε την έκδοση τιμολογίου αυτή θα δύναται να πραγματοποιηθεί κατόπιν ειδικής συνεννοήσης με την Πωλήτρια ενώ σε αυτή την περίπτωση η Πωλήτρια θα μπορεί να προβεί σε οποιουδήποτε είδους επαλήθευση των φορολογικών στοιχείων που θα της γνωστοποιηθούν για την έκδοση του παραστατικού. Περισσότερα για την πολιτική απορρήτου και την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων βλέπετε στη συνέχεια  των παρόντων όρων.

Με την αποστολή της παραγγελίας σας, θα λάβετε άμεσα μήνυμα στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που μας έχετε δηλώσει το οποίο θα σας γνωστοποιεί ότι το αίτημά σας βρίσκεται στο στάδιο της επεξεργασίας. Όλα τα αιτήματά σας παραλαμβάνονται από εμάς με την επιφύλαξη ελέγχου διαθεσιμότητας των προϊόντων που περιλαμβάνονται στην παραγγελία σας. Ο εν λόγω έλεγχος πραγματοποιείται μετά την έναρξη του σταδίου επεξεργασίας που ακολουθεί το αίτημά σας. Κατά το στάδιο της λήψης της παραγγελίας σας δεν έχει ξεκινήσει ακόμη η επεξεργασία του αιτήματός σας από την Πωλήτρια.

β) ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ

Κατά την επεξεργασία του αιτήματός σας ελέγχεται η διαθεσιμότητα του συνόλου των προϊόντων που περιλαμβάνει το αίτημα παραγγελίας σας, ελέγχεται και επιβεβαιώνεται αντίστοιχα η επιλογή τρόπου εξόφλησης που εχει επιλέξει ο πελάτης.

i) Σε περίπτωση που υπάρχει διαθεσιμότητα του συνόλου των προϊόντων που περιλαμβάνονται στην παραγγελία σας, όταν η παραγγελία σας δοθεί προς παράδοση, θα σας αποσταλεί μήνυμα στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που μας έχετε δηλώσει, το οποίο θα σας ενημερώνει για την αποστολή της και θα περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία αυτής. Κατόπιν, η παράδοση των προϊόντων θα πραγματοποιείται βάσει του χρονοδιαγράμματος παράδοσης της συνεργάτιδάς μας πωλήτριαςς.

ii) Σε περίπτωση που δεν υπάρχει διαθέσιμο κάποιο/α από τα είδη που θέσατε στην παραγγελία ή/και που κάποιο προϊόν θα είναι διαθέσιμο μετά τον αναγραφόμενο στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα χρόνο παράδοσης, τότε η Πωλήτρια θα έρχεται σε επαφή μαζί σας με μήνυμα στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή/και στον αριθμό τηλεφώνου, κινητού ή σταθερού που μας έχετε δηλώσει προκειμένου να συνεννοηθεί μαζί σας για την τυχόν τροποποίηση, διόρθωση ή ακύρωση της παραγγελίας σας. Εφόσον δεν καταστεί εφικτή η επικοινωνία μαζί σας η παραγγελία σας, ακυρώνεται ως προς τα είδη που βρίσκονται σε έλλειψη αυτομάτως, και η αξία των προϊόντων θα σας επιστραφεί, εάν έχει καταβληθεί, ανάλογα με τον τρόπο πληρωμής που είχατε επιλέξει. Θα ακολουθεί αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος που θα επιβεβαιώνει την αποστολή της παραγγελίας σας προς παράδοση (τροποποιηθείσας ή μη) με τα προϊόντα τα οποία θα σας παραδοθούν. Η αποστολή των προϊόντων θα πραγματοποιείται κατόπιν βάσει του χρονοδιαγράμματος παράδοσης της συνεργάτιδάς εταιρίας μας.

iii) Η Πωλήτρια δύναται να έρθει σε επαφή μαζί σας μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση την οποία μας έχετε δηλώσει κατά την εγγραφή ή την παραγγελία σας καθ΄ όλη τη διάρκεια μέχρι και την παράδοση της παραγγελίας σας για οποιοδήποτε ζήτημα αφορά τη λήψη, την επεξεργασία, την εκτέλεση ή/και τη μεταφορά της παραγγελίας σας ή/και την πληρωμή ή/και την επιστροφή των προϊόντων ή για ο,τιδήποτε άλλο. Τα μέρη συμφωνούν ότι η εν λόγω επικοινωνία (μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση που μας έχετε δηλώσει) καλύπτει και τις νόμιμες προϋποθέσεις έγγραφης ενημέρωσής σας, γνωστοποίησής σας, επιβεβαίωσης παραγγελίας σας, όπου και όταν ο νόμος το απαιτεί. Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που έχετε επιλέξει ως τρόπο πληρωμής την μέθοδο της αντικαταβολής, ενδέχεται για την εκτέλεση της παραγγελίας σας να πραγματοποιηθεί τηλεφωνική επιβεβαίωση αυτής στον αριθμό τηλεφώνου τον οποίο έχετε δηλώσει. Σε περίπτωση που επιθυμείτε να εκφράσετε τις αντιρρήσεις, ή να σας παρέχουμε διευκρινίσεις για το περιεχόμενο κάποιου μηνύματος που έχετε λάβει κατά τα ανωτέρω, ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας είτε αποστέλλοντας μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο info@treatthemama ή/και να μας πάρετε απευθείας τηλέφωνο στο 2155559360.

 

4. ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

 

Με σκοπό την καλύτερη και αρτιότερη εξυπηρέτησή σας, η Πωλήτρια σας επιτρέπει να επιλέξετε μεταξύ των παρακάτω περιγραφόμενων τρόπων πληρωμής των προϊόντων που σας ενδιαφέρουν να αγοράσετε. Οι διαφορετικοί τρόποι πληρωμής συνδέονται, μεταξύ άλλων, και με τον χρόνο επεξεργασίας του αιτήματος παραγγελίας σας ή/και τον χρόνο αποστολής του προϊόντος σε εσάς. Η συλλογή και επεξεργασία και των στοιχείων πληρωμής που μας αποστέλλετε εμπίπτουν στην αυστηρή πολιτική προστασίας των προσωπικών σας δεδομένων που τηρεί η πωλήτριαμας και συλλέγονται και επεξεργάζονται με πλήρη ασφάλεια και επιμέλεια και μόνον κατόπιν της συγκατάθεσής σας, η οποία μας παρέχεται με την αποστολή του αιτήματος της παραγγελίας σας. 

Οι τρόποι πληρωμής είναι συγκεκριμένα οι ακόλουθοι:

α) Αντικαταβολή – Εφόσον έχετε επιλέξει ως τρόπο πληρωμής την αντικαταβολή τότε θα πρέπει να καταβάλλετε το αντίστοιχο τίμημα (και τα τυχόν συμφωνηθέντα έξοδα λ.χ.courrier) κατά την παραλαβή του προϊόντος από τον μεταφορέα. Στην περίπτωση που επιλέξετε να πληρώσετε με αντικαταβολή, θα πρέπει να είστε παρόντες κατά την παραλαβή της παραγγελίας σας έχοντας μαζί σας την ταυτότητά σας. 

β) PayPal – Το Treat the Mama δίνει τη δυνατότητα πληρωμής μέσω του περιβάλλοντος της παγκοσμίως γνωστής ιστοσελίδας για την ασφάλεια των συναλλαγών της www.paypal.com. Ιδίως για τις πληρωμές μέσω paypal λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας που εξασφαλίζουν τη μέγιστη δυνατή προστασία στις ηλεκτρονικές σας συναλλαγές και διασφαλίζουν τις πληρωμές σας, χωρίς η πωλήτριαμας να λαμβάνει και να  διατηρεί στοιχεία της κάρτας σας.

γ) Κατάθεση σε λογαριασμό –   Εφόσον έχετε επιλέξει αυτό τον τρόπο πληρωμής θα πρέπει να καταβάλετε το αντίστοιχο τίμημα εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ημέρα της παραγγελίας είτε μέσω κατάθεσης σε κατάστημα οποιασδήποτε τράπεζας είτε μέσω e-banking. Στο πεδίο «αιτιολογία πληρωμής» θα πρέπει να αναγράφεται το όνομα του χρήστη και ο κωδικός της παραγγελίας. Προκειμένου να ξεκινήσει η επεξεργασία της παραγγελίας πρέπει να αποστείλετε την απόδειξη  πληρωμής στο email info@treatthemama.gr αναφέροντας τον μοναδικό αριθμό της παραγγελίας σας.

Δ) Χρεωστική/Πιστωτική κάρτα – το Treat the Mama δέχεται τις πιστωτικές κάρτες Visa και Mastercard. Εφόσον έχετε επιλέξει ως τρόπο πληρωμής την πιστωτική κάρτα η διαδικασία θα πραγματοποιείται και θα ολοκληρώνεται δια μέσου έμπιστου συνεργάτη μας – τραπεζικού ιδρύματος που παρέχει όλα τα εχέγγυα ασφαλείας των ηλεκτρονικών συναλλαγών. Με την υποβολή της παραγγελίας σας θα γίνεται οριστική χρέωση του συνολικού ποσού στην πιστωτική σας κάρτα (τίμημα και τυχόν συμφωνηθέντα έξοδα λ.χ. μεταφοράς.)

 

5. ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ / ΕΞΟΔΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ / ΕΞΟΔΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΒΟΛΗΣ 

 

Η παραγγελία σας θα σας αποστέλλεται από την Πωλήτρια ή από συνεργαζόμενο μεταφορέα της επιλογής της κατά τις εργάσιμες ώρες και ημέρες, δυνάμει των βασικών χρονοδιαγράμματων παράδοσης των συνεργάτιδων μας εταιριών μεταφορών και ταχυμεταφορών.

Όλες οι αποστολές εξυπηρετούνται άμεσα και η παράδοσή τους γίνεται σε 3-5 ημέρες. 

Με την επιβεβαίωση της αποστολής της παραγγελίας σας προς παράδοση θα ενημερώνεστε με μήνυμα στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που μας έχετε δηλώσει και για τον αριθμό αποστολής (πχ courier tracking number) των προϊόντων σας, όπου αυτό είναι διαθέσιμο.

Σε περίπτωση εσφαλμένης καταχώρησης στοιχείων παράδοσης, η Πωλήτρια δε φέρει καμία ευθύνη για τυχόν μη παράδοση ή/ και παράδοση σε μη δικαιούχο. Η παράδοση θεωρείται προσήκουσα όταν γίνει στη δηλωθείσα κατά την παραγγελία διεύθυνση, ακόμα και όταν γίνει σε σύνοικο χωρίς εξουσιοδότηση από τον πελάτη. Εάν ο πελάτης επιθυμεί αυτοπρόσωπη παρουσία του κατά την παράδοση, οφείλει να παρίσταται κατ’ αυτήν στο προκαθορισμένο χρονικό περιθώριο. 

Η Πωλήτρια δεν αναλαμβάνει παραδόσεις με δέσμευση ώρας και δεν παραδίδει Σάββατα, Κυριακές και αργίες. Σε περίπτωση που δεν σας εξυπηρετεί το δρομολόγιο παράδοσης του αντιστοίχου μεταφορέα, είναι δική σας ευθύνη σε εύλογο χρονικό διάστημα να συνεννοηθείτε με τον πάροχο μεταφοράς για την παραλαβή της αποστολής σας από την έδρα του.

Οι υπηρεσίες της Πωλήτριας παρέχονται αποκλειστικά εντός Ελλάδος. 

Στις περιπτώσεις αντικαταβολής αν δεν έχετε παραλάβε σε διαστημα 10 ημερών η αποστολή / παραγγελία θα επιστρέφεται από τον μεταφορεά στις εγκαταστάσεις μας και θα ακυρώνεται χωρίς καμία προειδοποίηση.

Οι ημέρες παράδοσης που περιγράφονται παραπάνω ξεκινούν από την επομένη της ημέρας κατά την οποία λαμβάνετε e-mail για την τελική επιβεβαίωση της αποστολής της παραγγελίας σας. Βασικός γνώμονας για να ξεκινήσει η διαδικασία προετοιμασίας της παραγγελίας σας είναι να να έχει εξοφληθεί ανάλογα με τον τρόπο πληρωμής που έχετε επιλέξει. Στην περίπτωση των προπληρωμένων πακέτων, το επόμενο κουτί παραλαμβάνεται περίπου ένα μήνα μετά.

Η Πωλήτρια και οι συνεργάτες της λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την έγκαιρη παράδοση σε εσάς των προϊόντων που έχετε παραγγείλει με βάσει το ως άνω χρονοδιαγράμμα. Δεν ευθύνεται όμως για τυχόν καθυστερήσεις που οφείλονται σε ανωτέρα βία ή σε γεγονότα που εκφεύγουν από τον έλεγχό της. Ενδεικτικώς δεν ευθύνεται για αιτίες καθυστέρησης παράδοσης που οφείλονται σε καθυστερήσεις σε τελωνεία, ενδιάμεσους χώρους φόρτωσης-εκφόρτωσης, απεργίες μεταφορικών μέσων ή άλλου είδους απεργίες που επηρεάζουν την παράδοση των προϊόντων στις αποθήκες της Πωλήτριας μας από τους προμηθευτές μας κλπ. Στην περίπτωση τυχόν καθυστερήσεων η Πωλήτρια θα κάνει κάθε δυνατή προσπάθεια να επικοινωνήσει μαζί σας στα στοιχεία που της έχετε παραχωρήσει προκειμένου να σας ενημερώσει σχετικά και να συνεννοηθεί μαζί σας για την νέα παράδοση.

Mολονότι έχουμε λάβει κάθε δυνατή μέριμνα για την ενημέρωσή σας σε σχέση με την τυχόν έλλειψη διαθεσιμότητας κάποιου προϊόντος παρ’ όλ’ αυτά υπάρχει πιθανότητα να υπάρξει απροσδόκητη έλλειψη ή μη διαθεσιμότητα του προϊόντος από τους προμηθευτές μας (και μετά την επιβεβαίωση της παραγγελίας σας). Στην περίπτωση αυτή, η Πωλήτρια θα κάνει και πάλι κάθε δυνατή προσπάθεια να επικοινωνήσει μαζί σας βάσει των τρόπων επικοινωνίας που αναφέρονται ανωτέρω προκειμένου να σας ενημερώσει σχετικά και να συνεννοηθεί μαζί σας για την νέα παράδοση ή την παράδοση άλλου προϊόντος ή την ακύρωση της παραγγελίας αζημίως και για τα δύο μέρη και την άτοκη επιστροφή των χρημάτων που τυχόν έχουν καταβληθεί μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα.

Οι ως άνω όροι ισχύουν και στις περιπτώσεις κατά τις οποίες έχετε επιλέξει την παράδοση των προϊόντων σε τρίτο πρόσωπο υπό τη μορφή δώρου.

 

6. ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ

 

Κατά καιρούς η Πωλήτρια δύναται να προσφέρει δωρεάν παραδοση στου πελάτες της. Η προσφορά αυτή μπορεί να είναι συνάρτηση της αξίας της παραγγελίας ή και να αφορά συγκεκριμένες γεωγραφικές περιοχές ή να σχετίζεται με την κατοχή εκπτωτικού κουπονιού. 

 

7. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ /ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ  ΠΡΟΊΌΝΤΩΝ – ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ – ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ 

 

α) Η Πωλήτρια λαμβάνει κάθε δυνατό μέτρο ώστε όλα τα προϊόντα (ανεξαρτήτως είδους) να συσκευάζονται ειδικά και προσεκτικά προκειμένου να φθάσουν σε εσάς χωρίς φθορές. Επίσης η Πωλήτρια γνωρίζει ότι ανάμεσα στα προϊόντα της περιλαμβάνονται και εύθραυστα ή/και ευαίσθητα είδη και για το λόγο αυτό λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα (σε συνεργασία και με τους προμηθευτές και τους μεταφορείς της) ώστε τα είδη αυτά να αποστέλλονται εντός ειδικών συσκευασιών που τα προστατεύουν πλήρως από τυχόν φθορές κατά την μεταφορά τους ή/και την αποθήκευσή τους. Σε πολύ σπάνιες, όμως, περιπτώσεις υπάρχει κίνδυνος κάποιο από τα προϊόντα αυτά να φθαρεί κατά την αποστολή του σε εσάς. Επίσης σε πολύ σπάνιες περιπτώσεις υπάρχει περίπτωση να παραλάβετε ένα προϊόν με κάποιο ελάττωμα. Για τον λόγο αυτό σας καλούμε να ελέγχετε τα προϊόντα αλλά και τη συσκευασία αυτών κατά την παραλαβή τους. 

β) Σε περίπτωση που διαπιστώσετε ότι υπάρχουν φθορές ή/και κάποιο ελάττωμα στο προϊόν, τότε μπορείτε να μας ενημερώσετε γραπτώς επικοινωνώντας μαζί μας στο e-mail info@treatthemama.gr δηλώνοντάς μας αν επιθυμείτε να σας αποσταλεί νέο προϊόν προς αντικατάσταση του ελαττωματικού ή αν επιθυμείτε να ασκήσετε το δικαίωμά σας για υπαναχώρηση. Σε περίπτωση που το προϊόν που παραλάβατε αποδειχθεί ελαττωματικό από την κατασκευή του, τότε μπορείτε να ζητήσετε την αντικατάστασή του με το ίδιο ή με άλλο προϊόν της αρεσκείας σας ή την άτοκη επιστροφή των χρημάτων σας. Η επιστροφή και αντικατάσταση έκαστης παραγγελίας γίνεται μετά από έλεγχο του ελαττωματικού προϊόντος, χωρίς χρέωση μεταφορικών εξόδων, αρκεί να γίνει ενημέρωση της Πωλήτριας εντός 14 εργασίμων ημερών και με την μεταφορική που σας προτείνουμε.

γ) Απαραίτητες προϋποθέσεις για την άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης εντός των 14 εργασίμων ημερών είναι: Να μην έχει χρησιμοποιηθεί – ανοιχθεί το προϊόν, να μην έχει αφαιρεθεί κανένα ταμπελάκι ή σημάνσεις (π.χ. αυτοκόλλητα, σήμανση μάρκας κλπ) που έχουν επάνω τους τα προϊόντα, να μην έχει ανοιχτεί η συσκευασία τους (με την επιφύλαξη της επιστροφής ελαττωματικού προϊόντος), ενώ θα πρέπει ακόμη να συνοδεύεται και από όλα τα απαραίτητα παραστατικά. Ακόμη, για τα είδη που περιλαμβάνουν ειδικότερη συσκευασία (όπως όλως ενδεικτικώς τα προϊόντα που περιλαμβάνουν συσκευασία δώρου) θα πρέπει να μην έχει παραβιαστεί ή/και φθαρεί η συσκευασία τους αυτή. Υπενθυμίζεται ότι υπάρχει η ευθύνη του πωλήτρια για πραγματικά ελαττώματα και έλλειψη συνομολογημένων ιδιοτήτων σύμφωνα με τα άρθρα 534 επ. του Α.Κ.

δ) Είναι δυνατόν να ακυρώσετε την παραγγελία σας αναιτιολόγητα μετά από γραπτό αίτημα πριν την αποστολή/παραλαβή του προϊόντος χωρίς κανένα απολύτως κόστος, πλην των πιθανόν εξόδων επιστροφής (κούριερ, μεταφορική, ταχυδρομείο ή άλλο), η οποία θα γίνεται με δική σας ευθύνη και δικά σας έξοδα (εκτός αν άλλως ορίζεται κατά καιρούς από την Πωλήτρια ή ειδικά για συγκεκριμένα προϊόντα). Η ακύρωση είναι δυνατή με αποστολή e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@treatthemama.gr ή με τηλεφωνική επικοινωνία στο τηλέφωνο 2155559360.

ε) Με την παραλαβή του προϊόντος που έχετε επιστρέψει αλλά και για κάθε επόμενη διαδικασία (όπως ενδεικτικά αποστολή νέου προϊόντος, αντικατάσταση κλπ) θα ενημερώνεστε τόσο από το σχετικό πεδίο εντός του «Λογαριασμού σας» όσο και βάσει της διαδικασίας του άρθρου 3 ανωτέρω. Κάθε επιστροφή χρημάτων θα γίνεται είτε με πίστωση της κάρτας με την οποία πραγματοποιήθηκε η αγορά, είτε, σε περίπτωση αντικαταβολής, με πίστωση τραπεζικού λογαριασμού που θα υποδεικνύεται από τον πελάτη, είτε με πίστωση του ποσού σε επόμενη παραγγελία, εφόσον συμφωνηθεί.

στ) Δικαίωμα υπαναχώρησης από τις εξ αποστάσεως συμβάσεις βάσει του ν. 2251/1994 (όπως τροποποιήθηκε από την ΚΥΑ Ζ1-891/2013)

Δικαιούστε μετά την παραλαβή της παραγγελίας σας να ασκήσετε το δικαίωμα υπαναχώρησης αναιτιολόγητα από την πώληση αποκλειστικά εντός προθεσμίας 14 ημερολογιακών ημερών, επιστρέφοντας το προϊόν στην αρχική του κατάσταση και επιβαρυνόμενοι με τα έξοδα επιστροφής. Το δικαίωμα αυτό εκκινεί από την ημέρα παραλαβής των παρουσών οδηγιών εγγράφως, πάντως όχι πριν από την παράδοση των προϊόντων. Η εντός 14 ημερολογιακών ημερών αποστολή της ξεκάθαρης δήλωσης υπαναχώρησης ή η αποστολή των προϊόντων, θα θεωρείται αρκετή για την εμπρόθεσμη άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης. Η δήλωση αποστέλλεται εγγράφως με τους ακόλουθους τρόπους: Με συστημένη επιστολή προς την πωλήτρια στη διεύθυνση της παραγράφου 1, ή με ηλεκτρονικό μήνυμα (email) στην ηλεκτρονική διεύθυνση: info@treatthemama.gr .Τα προϊόντα επιστρέφονται με έξοδα του πελάτη και με δίκη του ευθύνη. Σε περίπτωση έγκυρης άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησης, θα πρέπει να αποκατασταθεί με χρηματική αποζημίωση κάθε τυχόν μείωση της αξίας του εμπορεύματος, μόνο στην περίπτωση και στον βαθμό που αυτή οφείλεται στην κακή χρήση του προϊόντος ή σε χρήση με τρόπο άλλο από εκείνον που είναι αναγκαίος για τη διαπίστωση της φύσης και των χαρακτηριστικών του προϊόντος. Ως καλή χρήση και ειθισμένη εξέταση και διαχείριση του προϊόντος προκειμένου για τη διαπίστωση της φύσης και των χαρακτηριστικών αυτού, εννοείται η εξέταση των σχετικών αγαθών, όπως αυτή είναι δυνατό να ελάμβανε χώρα με τον τρόπο που συνηθίζεται σε ένα φυσικό κατάστημα.

Εφόσον η Πωλήτρια παραλάβει το προϊόν και ελέγξει για τυχόν μείωση της αξίας του, θα σας επιστρέφει τα χρήματα που καταβάλατε, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων της αρχικής αποστολής, εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την επιστροφή του προϊόντος, χρησιμοποιώντας το ίδιο μέσο πληρωμής που εσείς χρησιμοποιήσατε για την αρχική συναλλαγή, εκτός κι αν εσείς έχετε συμφωνήσει ρητώς για κάτι διαφορετικά. Δικαιούμαστε να καθυστερήσουμε την επιστροφή χρημάτων μέχρις ότου λάβουμε πίσω τα αγαθά ή μέχρις ότου εσείς παράσχετε αποδείξεις ότι στείλατε πίσω τα αγαθά, όποιο από τα δύο συμβεί πρώτο. 

Το παραπάνω δικαίωμα υπαναχώρησης δεν εφαρμόζεται σε περίπτωση που τα προϊόντα που παραδίδονται έχουν κατασκευαστεί σύμφωνα με τις προσωπικές εξατομικεύσεις που έχει ζητήσει ο πελάτης ή που μπορούν να αλλοιωθούν ή λήγουν σύντομα.

ζ) Δικαίωμα υπαναχώρησης από τη συνδρομή

Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο επιθυμείτε να διακόψετε πρόωρα τη συνδρομή σας, θα σας επιστρέψουμε  αναλογικά το μέρος της συνδρομής, που αντιστοιχεί στα μη παραληφθέντα κουτιά, δηλαδή η  διακοπή/ υπαναχώρηση/ ακύρωση  συνδρομής ισχύει μόνον για το μέλλον. Η επιστροφή του αναλογούντος κατά τα προαναφερόμενα ποσού της συνδρομής θα γίνει εντός μηνός από την ημερομηνία, που λάβουμε γνώση του αιτήματός σας. Για την εμπροθεσμη άσκηση του δικαιώματος της υπαναχώρησης από σύμβαση τακτικής παράδοσης των προϊόντων θα πρέπει να δηλώσετε την πρόθεσή σας αυτή εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών από την ημέρα που θα παραλάβετε το πρώτο κουτί. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης δήλωσης της υπαναχώρησης θα πρέπει να αποκατασταθεί με χρηματική αποζημίωση κάθε τυχόν έξοδο στο οποίο θα έχει ήδη προβεί η Πωλήτρια με σκοπό την εκπλήρωση της μεταξύ σας σύμβασης.  

 

8. ΧΡΗΣΗ/ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ & ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

 

α) Χρήση/Λειτουργία Treat the Mama.

Αμφότερα τα μέρη (Πωλήτρια και καταναλωτής) δεσμεύονται στην ορθή και με βάση την καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη χρήση και λειτουργία της ιστοσελίδας. Ο χρήστης/καταναλωτής/επισκέπτης/μέλος του Treat the Mama αναγνωρίζει και αποδέχεται ότι για τη χρησιμοποίηση ορισμένων εκ των υπηρεσιών του Treat the Mama ενδέχεται να χρειαστεί να κατεβάσει (download) στον Η/Υ του ορισμένα αναβαθμισμένα ηλεκτρονικά προγράμματα. Η Πωλήτρια λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για τη συνεχή και αδιάλειπτη λειτουργία του Treat the Mama, διατηρεί όμως το αποκλειστικό δικαίωμα, και ο καταναλωτής το αποδέχεται, να διακόπτει μόνιμα ή προσωρινά την λειτουργία του Treat the Mama με ή χωρίς προειδοποίηση προς τους χρήστες/μέλη και τους επισκέπτες του Treat the Mama. Σε κάθε περίπτωση ο χρήστης/καταναλωτής/επισκέπτης/μέλος αναλαμβάνει την υποχρέωση και αποδέχεται ότι δεν θα χρησιμοποιεί το Treat the Mama για αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου είναι παράνομο, βλαβερό, απειλητικό, προσβλητικό, ενοχλητικό, συκοφαντικό, δυσφημιστικό, χυδαίο, άσεμνο, λιβελογραφικό, αποτελεί παραβίαση του απορρήτου κάποιου άλλου, δείχνει εμπάθεια, ή εκφράζει φυλετικές, εθνικές ή άλλες διακρίσεις, δύναται να προκαλέσει βλάβες σε ανήλικους με οποιονδήποτε τρόπο, δεν δικαιούται να μεταδοθεί σύμφωνα με την νομοθεσία ή τις συμβατικές ή διαχειριστικές σχέσεις (όπως εσωτερικές πληροφορίες, ιδιοκτησιακές και εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος εργασιακών σχέσεων ή που καλύπτονται σε συμφωνίες εμπιστευτικότητας), παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων, περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα, που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή τον εξοπλισμό της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών, ηθελημένα ή αθέλητα παραβαίνει την ισχύουσα ελληνική και κοινοτική νομοθεσία και των διατάξεων αυτής, δύναται να παρενοχλήσει τρίτους με οποιοδήποτε τρόπο και οποιοδήποτε περιεχόμενο χρησιμοποιείται για συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων σχετικά με άλλους χρήστες.

β) Περιεχόμενο Treat the Mama – Η πωλήτρια λαμβάνει κάθε δυνατή επιμέλεια για την ορθή δημοσίευση – εμφάνιση των πληροφοριών που αφορούν στα προϊόντα που προωθεί μέσα από το Treat the Mama. Η πωλήτρια πάντως δεν ευθύνεται για ενδεχόμενα σφάλματα στο πλαίσιο της λειτουργίας του ηλεκτρονικού πολυκαταστήματος στις αναγραφόμενες και εμφανιζόμενες πληροφορίες (όπως όλως ενδεικτικά την αναγραφόμενη τιμή, την διαθεσιμότητα, την φωτογραφία, το είδος κλπ) που μπορεί να οφείλονται ενδεικτικώς σε τεχνολογικές αστοχίες-λάθη, τυπογραφικά ή/και «ανθρώπινα» λάθη ή/και λανθασμένες πληροφορίες από τους προμηθευτές έστω και από αμέλειά της. Αν διαπιστώσετε κάποιο σφάλμα πριν ή/και μετά την ολοκλήρωση της παραγγελίας σας, σας καλούμε να αποστείλετε σχετικό e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@treatthemama.gr ή/και να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλ. 2155559360. Σε κάθε περίπτωση, πάντως, εφόσον διαπιστώσετε σφάλμα σας καλούμε να μην προχωρείτε στην αποστολή αιτήματος παραγγελίας πριν την ειδοποίηση της Πωλήτριας και την αποσαφήνιση του συγκεκριμένου θέματος.

γ) Οι τιμές πώλησης των προϊόντων καθορίζονται ως επί το πλείστον από τους προμηθευτές. Παρ΄ ολ΄ αυτά, η Πωλήτρια ακολουθεί ελεύθερη τιμολογιακή πολιτική με βάση την εμπορική στρατηγική της, πάντοτε στο πλαίσιο της προβλεπόμενης νομοθεσίας, ιδίως δε των διατάξεων περί προστασίας του ανταγωνισμού. Ως εκ τούτου είναι πιθανό να διαπιστωθεί διαφορά στις τιμές των προϊόντων που πωλούνται στο Treat the Mama από άλλα όμοια προϊόντα που πωλούνται σε άλλα σημεία πώλησης, δεδομένου μάλιστα ότι η Πωλήτρια δύναται να προβαίνει κατά καιρούς σε προσφορές προϊόντων ή σε άλλες προωθητικές ενέργειες οποτεδήποτε το κρίνει απαραίτητο. Επίσης, η Πωλήτρια διατηρεί το δικαίωμα και ο χρήστης/καταναλωτής/ επισκέπτης/μέλος του Treat the Mama το αποδέχεται, να τροποποιεί τις αναγραφόμενες τιμές και να αλλάζει ή/και αποσύρει τις προσφορές οποτεδήποτε με ή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση των χρηστών/καταναλωτών/ επισκεπτών/μελών του Treat the Mama. Σημειώνεται ότι σε προϊόντα τα οποία βρίσκονται σε έκπτωση, είτε οι τιμές, είτε το ποσοστό της έκπτωσης, δύνανται να στρογγυλοποιούνται προς διευκόλυνση του καταναλωτή, με την μικρότερη δυνατή απόκλιση.

9. ΧΡΗΣΗ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΛΙΠ ΠΙΠΙΛΑΣ TREAT THE MAMA

 

Οι αλυσίδες πιπίλας δεν είναι παιχνίδι ή μασητικά και δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται χωρίς επίβλεψη. Ενήλικοι και μωρά 4+ υπάρχει περίπτωση να μπορούν να τις σπάσουν με τη δύναμη τους. Αποκλειστική χρήση μόνο για μωρά.

Είναι απαραίτητος ο έλεγχος πριν από κάθε χρήση. Επιβεβαιώστε ότι είναι σφιχτά δεμένες οι χάντρες και σταματήστε τη χρήση με τις πρώτες ενδείξεις φθοράς. Μην αφήνετε την αλυσίδα στο μωράκι όταν κοιμάται.

Οι αγοραστές μας κατανοούν ότι αγοράζοντας τα προϊόντα μας, αναλαμβάνουν οποιαδήποτε ευθύνη για τα προϊόντα μας ή / και τη χρήση τους.

Το Treat the Mama δεν φέρει ευθύνη για την κακή χρήση των προϊόντων.

 

10. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

 

Το σύνολο του περιεχομένου του Treat the Mama (εκτός από εκείνα τα στοιχεία που ανήκουν σε τρίτους, λ.χ. πνευματικά δικαιώματα τρίτων, συνεργατών, φορέων κλπ), δηλ. ενδεικτικά και όχι περιοριστικά τα κείμενα, οι φωτογραφίες, τα σχέδια, τα εμπορικά και οικονομικά στοιχεία, τα προγράμματα, τα πάσης φύσεως αρχεία, σήματα/λογότυπα, η μορφή (layout) του Treat the Mama κλπ, αποτελούν αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας της πωλήτριαςς και προστατεύεται από τις σχετικές διατάξεις του Ελληνικού Δικαίου, του Ευρωπαϊκού και των εφαρμοζόμενων διεθνών συμβάσεων, περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει η εμφάνισή τους και προβολή τους στο Treat the Mama να εκληφθεί ως μεταβίβασή η/και εκχώρηση άδειας ή/και δικαιώματος χρήσης τους. Βάσει των ανωτέρω, άρα, απαγορεύεται ρητά η ολική ή μερική αντιγραφή, διανομή, μεταφορά, μεταποίηση, αποθήκευση, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, τροποποίηση και κάθε συναφή ενέργεια πάνω στα ανωτέρω στοιχεία, χωρίς την τυχόν ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της πωλήτριαςς. Σε διαφορετική περίπτωση, οι ως άνω ενέργειες μπορεί να αποτελέσουν προσβολή των δικαιωμάτων πνευματικής/βιομηχανικής ιδιοκτησίας της πωλήτριαςς, η οποία διατηρεί το δικαίωμα να διεκδικήσει κάθε θετική και αποθετική ζημία που έχει προκληθεί σε αυτήν σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.

Ο χρήστης/καταναλωτής/επισκέπτης/μέλος του Treat the Mama αποδέχεται και αναγνωρίζει ότι η πωλήτριαέχει την δυνατότητα εμπορικής αξιοποίησης (είτε από την ίδια είτε από τρίτους) του συνόλου των στοιχείων που εμφανίζονται στο Treat the Mama καθώς και την τροποποίηση των στοιχείων αυτών οποτεδήποτε επιθυμεί με ή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση των χρηστών/καταναλωτών/επισκεπτών/μελών του Treat the Mama.

 

11. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

 

Ο χρήστης/καταναλωτής/ επισκέπτης/μέλος του Treat the Mama αποδέχεται πλήρως και αναντίρρητα το αποκλειστικό δικαίωμα της Πωλήτριας να διακόψει την χρήση του/των κωδικών πρόσβασης στις υπηρεσίες του Treat the Mama και να διακόψει την διάθεση του περιεχομένου και των πληροφοριών του Treat the Mama κάθε φορά που θεωρεί αυτή (η πωλήτριας) ότι παραβιάζονται από εκείνον (χρήστη/καταναλωτή/επισκέπτη/ μέλος) οι παρόντες όροι ή που διενεργούνται ή υπάρχουν ενδείξεις ή/και καταγγελίες ότι διενεργούνται παράνομες πράξεις ή παραλείψεις από αυτόν. Επίσης δύναται να διακόψει, αναστείλει, τροποποιήσει την λειτουργία του Treat the Mama εν όλο ή εν μέρει, μόνιμα ή προσωρινά οποτεδήποτε με ή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση του χρήστη/καταναλωτή/επισκέπτη/μέλους του treatthemama. Η Πωλήτρια και οι συνεργάτες της καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια, στο πλαίσιο του τεχνολογικού ελέγχου που πραγματοποιούν ανά τακτά χρονικά διαστήματα, ώστε οι υπηρεσίες, το περιεχόμενο και οι συναλλαγές του Treat the Mama να πραγματοποιούνται απρόσκοπτα και χωρίς διακοπή και να διατηρείται το υψηλό επίπεδο ασφαλείας που διαθέτει. Δεν ευθύνεται, όμως, στην περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, διακοπεί η λειτουργία του Treat the Mama ή καθίσταται δυσχερής ή/και αδύνατη η πρόσβαση σε αυτό ή/αν, παρά τα τηρούμενα μέτρα ασφαλείας, εντοπιστούν «ιοί» ή άλλο επιβλαβές λογισμικό και μεταδοθούν στα τερματικά των χρηστών/επισκεπτών, ή αν τρίτα μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα παρέμβουν καθ’ οιονδήποτε τρόπο στο περιεχόμενο και στην λειτουργία του site καθιστώντας δυσχερή την χρήση του ή προκαλώντας προβλήματα στην ορθή λειτουργία αυτού ή υποκλέπτοντας στοιχεία που αφορούν προσωπικά δεδομένα των πελατών και εγγεγραμμένων χρηστών του Treat the Mama.

Ακόμη, η Πωλήτρια ουδεμία ευθύνη φέρει αναφορικά με την επικοινωνία του καταναλωτή με τρίτους που τυχόν διαφημίζονται στο Treat the Mama, ενώ δεν ευθύνεται και για οποιοδήποτε τυχόν ζήτημα ανακύψει από ενδεχόμενη σύναψη πάσης φύσης εμπορική συναλλαγή μεταξύ του χρήστη/μέλους και του τρίτου διαφημιζόμενου. Επίσης, η Πωλήτρια δεν φέρει σε καμία περίπτωση ευθύνη για τυχόν απαιτήσεις νομικής ή αστικής ή/και ποινικής φύσεως ούτε για τυχόν ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή/και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κ.λ.π.) από χρήστες/καταναλωτές/ επισκέπτες/μέλη του Treat the Mama ή τρίτους από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση του Treat the Mama ή/και σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και πληροφοριών που διατίθενται από την Πωλήτρια δια μέσου του Treat the Mama ή/και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού ή/και δημιουργούμενα κενά ασφαλείας. Περαιτέρω αναγνωρίζεται ρητά εκ μέρους του πελάτη ότι η Πωλήτρια δεν φέρει καμία ευθύνη για την ποιότητα των προϊόντων, για την οποία αποκλειστικά υπεύθυνοι είναι οι παραγωγοί τους, εκτός εάν αποδειχθεί διαφορετικά, το δε βάρος της απόδειξης βαρύνει αποκλειστικά τον πελάτη. Σε κάθε περίπτωση η Πωλήτρια προτρέπει τον πελάτη να ελέγχει τα συστατικά και τις οδηγίες χρήσης των προϊόντων πριν προχωρήσει στη χρήση αυτών. Ο χρήστης/πελάτης δεν έχει έναντι της Πωλήτριας κανένα δικαίωμα, απαίτηση, αξίωση από οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία, θετική ή/και αποθετική, οικονομική ή άλλη, προκληθεί από την χρήση του προϊόντος, άλλως παραιτείται ρητά δια του παρόντος από αυτές. 

Ωσαύτως ισχύουν όλοι οι περιορισμοί ευθύνης που αναγράφονται στους παρόντες όρους χρήσεις τους οποίους αναγνωρίζει και αποδέχεται ο χρήστης/καταναλωτής/ επισκέπτης/μέλος του Treat the Mama στο σύνολό τους ως έγκυρους και σύμφωνους προς την καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη.

 

12. ΔΕΣΜΟΙ – LINKS ΜΕ ΑΛΛΑ SITES

 

Το Treat the Mama ενδέχεται να εμπεριέχει παραπομπές σε διαδικτυακούς τόπους, για το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες των οποίων ουδεμία ευθύνη φέρει η Πωλήτρια, ούτε εγγυάται για την διαρκή και ασφαλή προσβασιμότητα τους. Συνεπώς για οιοδήποτε πρόβλημα παρουσιασθεί κατά την επίσκεψη/χρήση των εν λόγω διαδικτυακών τόπων ο χρήστης/επισκέπτης οφείλει να απευθυνθεί απευθείας στα αντίστοιχα websites, τα οποία φέρουν και την αποκλειστική ευθύνη για την αποκατάσταση του εν λόγω προβλήματος. Η Πωλήτρια σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι αποδέχεται ή υιοθετεί το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των websites και των σελίδων στα οποία παραπέμπει ή ότι συνδέεται με αυτά καθ’ οιονδήποτε τρόπο. Για οιοδήποτε τυχόν πρόβλημα ανακύψει κατά την επίσκεψη των ως websites αποκλειστικό υπεύθυνος είναι ο εκάστοτε διαχειριστής/ιδιοκτήτης του website αυτού.

 

13. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

 

α) Ορθή καταχώρηση προσωπικών στοιχείων

Επειδή τα προσωπικά σας στοιχεία και τα στοιχεία επικοινωνίας που παρέχετε στο Treat the Mama είναι εξαιρετικά σημαντικά για την εκτέλεση της ηλεκτρονικής συναλλαγής σας με εμάς καθότι αποτελούν, εκτός των άλλων, και τον μοναδικό τρόπο επικοινωνίας της Πωλήτριας μαζί σας για την εκτέλεση των υποχρεώσεών της απέναντί σας καθώς και των παραγγελιών, θα πρέπει να είστε σίγουροι ότι τα στοιχεία που μας έχετε δώσει είναι απολύτως ορθά και επίκαιρα ενώ υποχρεούστε να μας ενημερώνετε για τυχόν αλλαγές αυτών. Η Πωλήτρια λαμβάνει κάθε δυνατή μέριμνα ώστε να παραλάβει από εσάς τα ορθά σας στοιχεία και για το λόγο αυτό, σας ζητείτε στο τέλος της συμπλήρωσης των στοιχείων σας να επανελέγξετε τα στοιχεία αυτά και κατόπιν να τα αποστείλετε σε εμάς μαζί με τη ρητή συγκατάθεσή σας για χρήση των στοιχείων που έχετε συμπληρώσει. Ως εκ τούτου η Πωλήτρια ουδεμία ευθύνη φέρει σε περίπτωση που κάποια από τις συμβατικές ή νόμιμες υποχρεώσεις της δεν εκπληρωθούν σωστά ή/και έγκαιρα εξαιτίας αποστολής από εσάς λανθασμένων ή μη επικαιροποιημένων προσωπικών στοιχείων. Ειδικότερα, κάθε τυχόν ειδοποίηση που θα πραγματοποιείται στην ηλεκτρονική διεύθυνση ή/και στο κινητό τηλέφωνο που θα μας έχετε δώσει (λ.χ. για την έλλειψη διαθεσιμότητας προϊόντος κλπ) θα θεωρείται ως έγκυρη ακόμη και αν δεν παραδίδεται σε εσάς εξαιτίας σφάλματος στα αναγραφόμενα από εσάς στοιχεία ή/και λόγω τεχνικής ή άλλης βλάβης στον διακομιστή σας, ή/και στο τηλέφωνό σας ή/και στον τηλεπικονωνιακό σας πάροχο, ή/και λόγω αλλαγής των στοιχείων σας (εφόσον δεν μας έχετε ενημερώσει εγκαίρως σχετικά). Το ίδιο ισχύει και για την διεύθυνση επικοινωνίας και αποστολής των προϊόντων καθώς και για τα σταθερά τηλέφωνα επικοινωνίας.

Σε κάθε περίπτωση υποχρεούστε να ενημερώνετε εκ νέου τα στοιχεία σας κάθε φορά που επέρχεται μια αλλαγή σε αυτά.

Στην περίπτωση όπου ζητείται από την Πωλήτρια η έκδοση τιμολογίου αυτή θα δύναται να πραγματοποιεί οποιουδήποτε είδους επαλήθευση των φορολογικών στοιχείων που θα της γνωστοποιηθούν για την έκδοση του παραστατικού

β) cookies

Τα Cookies είναι ένα μικρό κομμάτι πληροφοριών που αποστέλλεται στις I.P. διευθύνσεις των πλοηγών (browsers) του πελάτη από ένα διακομιστή (web server) και αποθηκεύεται στον υπολογιστή του πελάτη. Τα cookies δεν προκαλούν βλάβη στο σύστημά του υπολογιστή του πελάτη και δεν πλήττουν τη λειτουργικότητά του αλλά καθιστούν ευκολότερη την πλοήγηση για τον πελάτη, αποθηκεύοντας τις ρυθμίσεις του. Οι περισσότεροι browsers αποδέχονται αυτόματα τα cookies, αλλά συνήθως παρέχεται η δυνατότητα ρύθμισης του browser προκειμένου να αποτραπεί η χρήση. Το Treat the Mama χρησιμοποιεί cookies για να παρέχει πληροφορίες και να διεκπεραιώνει τις παραγγελίες αλλά και για να σας παρουσιάζει διαφημιστικό και επιμορφωτικό περιεχόμενο σχετικό με τα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες σας. Αναλυτικά:

– για να εκτελεί βασικές λειτουργίες του , όπως την προσθήκη προϊόντων στο καλάθι, την αποθήκευση προϊόντων στη wishlist, την ηλεκτρονική πληρωμή.

– για να θυμάται τις προτιμήσεις σας κατά την περιήγηση σας, ώστε να μπορεί να σας προτείνει τα κατάλληλα προϊόντα με βάση τις ανάγκες σας.

– για να σας βοηθάει να βρίσκετε εύκολα αυτά που αναζητάτε. 

– για να συλλέγει πληροφορίες σχετικά με τη χρήση της ιστοσελίδας από τους επισκέπτες, διατηρώντας πάντα την ανωνυμία αυτών, με σκοπό τη βελτίωση της λειτουργίας του ηλεκτρονικού καταστήματος. 

– για να σας παρέχει διαφημίσεις σχετικά με τα ενδιαφέροντά σας αλλά και για να μετρά την αποτελεσματικότητα αυτών των διαφημίσεων. 

– για να μετρά την αποτελεσματικότητα των λειτουργιών της ιστοσελίδας προκειμένου να βελτιώνει την εμπειρία του χρήστη. 

Μπορείτε να ρυθμίσετε τον browser σας, να σας ενημερώνει κάθε φορά πριν γίνει η λήψη ενός cookie και να αποφασίζετε εσείς τη λήψη του ή την απόρριψή του. Σ’ αυτή την περίπτωση έχετε υπόψη ότι ενδέχεται να μην είστε σε θέση να αξιοποιήσετε όλες τις δυνατότητες του.

γ) Εγγεγραμμένοι χρήστες

Με σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτησή σας και τη διευκόλυνση των μελλοντικών σας αγορών θα μπορείτε να εγγραφείτε ως χρήστες του Treat the Mama (sign up) κατά την πρώτη σας αποστολή παραγγελίας προς την Πωλήτρια. Τα στοιχεία που συμπληρώνετε στην ειδική φόρμα στο Treat the Mama παραμένουν στο σύστημα της Πωλήτρια. Ως εκ τούτου σας ζητείτε να ανοίξετε έναν λογαριασμό μαζί μας και να δημιουργήσετε ένα προφίλ χρήστη με τη χρήση των δικών σας μοναδικών κωδικών ασφαλείας (username & password). Με τον τρόπο αυτό δημιουργείτε τη δική σας μοναδική σελίδα – σελίδα εγγεγραμμένου χρήστη- στην οποία καταγράφεται το ιστορικό των αγορών σας, μπορείτε να παρακολουθείτε σε ποιο στάδιο βρίσκεται το τυχόν νέο αίτημά για παραγγελίας σας, σε ποιο στάδιο βρίσκεται η αποστολή του προϊόντος που έχετε παραγγείλει.  Επίσης κατόπιν ρητής συγκατάθεσής σας, μπορείτε να λαμβάνετε το ενημερωτικό δελτίο του Treat the Mama με το οποίο θα ενημερώνεστε για τις νέες αφίξεις, προσφορές κλπ. Κατά την εγγραφή σας ως εγγεγραμμένοι χρήστες η Πωλήτρια δύναται και εσείς ως εγγεγραμμένοι χρήστες αποδέχεστε τη λήψη των cookies αποκλειστικώς και μόνον για την αναγνώριση σας καθώς και των συναλλαγών σας για τη δημιουργία του ιστορικού σας ως πελάτη που εμφανίζεται στην προσωπική σας σελίδα και είναι εμφανές μόνον σε εσάς. Τα ως άνω cookies έχουν αποκλειστικό σκοπό να εξυπηρετήσουν την καλύτερη διαχείριση του προφίλ σας και των συναλλαγών σας. 

δ) Έγγραφη συναίνεση

Με τη συμπλήρωση και την αποστολή της σχετικής φόρμας με τα στοιχεία σας παρέχετε ταυτόχρονα σε εμάς και την έγγραφη συναίνεσή σας για την χρησιμοποίηση των στοιχείων που περιλαμβάνονται σε αυτή για τους σκοπούς που περιγράφονται στους παρόντες όρους στο πλαίσιο της παρούσας πολιτικής για τα προσωπικά δεδομένα. Περαιτέρω, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας μπορεί, κατόπιν συγκατάθεσής σας, να χρησιμοποιηθεί από την Πωλήτρια για την ενημέρωσή σας σχετικά με προϊόντα, προσφορές, προώθηση νέων προϊόντων κλπ και δεν πρόκειται να γνωστοποιηθεί σε άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα. Σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε ενημερωτικά ηλεκτρονικά μηνύματα από την Πωλήτρια, μπορείτε να αποστείλετε σχετικό e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@treatthemama.gr και να μας το δηλώσετε εγγράφως.  

ε) Πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων και Πολιτική Απορρήτου

Το ζήτημα της προστασίας των προσωπικών σας δεδομένων είναι για την Πωλήτρια ένα πολύ σοβαρό θέμα που αντιμετωπίζεται ως μέγιστη προτεραιότητα. Η Πωλήτρια σας γνωρίζει ότι είναι υπεύθυνη επεξεργασίας των δεδομένων που μας παρέχετε και τα πλήρη της στοιχεία ώστε να μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας είναι Διεύθυνση: οδός Δρυόπων, αριθμό; 25, ταχυδρομικός κώδικας 11852, τηλ. 2155559360 και email: info@treatthemama.gr. Για τυχόν καταγγελίες σχετικά με παραβίαση προσωπικών δεδομένων μπορείτε να απευθύνεστε στην αρμόδια Αρχή για την Ελλάδα, την Αρχή Προστασίας Δεδομένων  Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ), τα στοιχεία της οποίας βρίσκονται στην ηλ. διεύθυνση http://www.dpa.gr/  

Τα προσωπικά σας δεδομένα συλλέγονται από την Πωλήτρια αποκλειστικώς και μόνον στο πλαίσιο της διενέργειας συναλλαγών με το Treat the Mama και της επικοινωνίας μας μαζί σας για την ολοκλήρωση των παραγγελιών σας, την τιμολόγησή σας, την διευκόλυνση των παραδόσεων, την εν γένει εκτέλεση των παραγγελιών σας, την εξυπηρέτηση των αιτημάτων σας καθώς και την αποστολή ενημερωτικών μηνυμάτων σε σχέση με προϊόντα και υπηρεσίες μας, εφόσον το επιθυμείτε.  Όλα τα προσωπικά σας στοιχεία τα οποία συλλέγονται μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής φόρμας του Treat the Mama είναι τα απολύτως απαραίτητα για τη διενέργεια των ως άνω υπηρεσιών από την πλευρά μας και τελούν υπό τον όρο της πλήρους και ανεπιφύλακτης συγκατάθεσής/συναίνεσής σας η οποία παρέχεται με την αποστολή των προσωπικών σας δεδομένων σε εμάς. Εξυπακούεται ότι σε οποιονδήποτε χρόνο μπορείτε να ασκήσετε τα παρακάτω δικαιώματά σας: 1. Πρόσβασης και Ενημέρωσης, δηλαδή να ενημερωθείτε από εμάς ποια δεδομένα έχουμε συλλέξει, για ποιόν σκοπό τα έχουμε συλλέξει, για πόσο χρόνο θα τα διατηρήσουμε και τους τυχόν αποδέκτες που αυτά ενδέχεται να διαβιβαστούν, ιδίως τους αποδέκτες σε τρίτες χώρες, 2. Διόρθωσης, δηλαδή να μας ζητήσετε να διορθώσουμε ή να συμπληρώσουμε τυχόν ελλιπείς ή εσφαλμένες πληροφορίες που διατηρούμε, 3. Περιορισμού και εναντίωσης επεξεργασίας, δηλαδή να μας ζητήσετε να περιορίσουμε ή και να διακόψουμε την επεξεργασία των ως άνω στοιχείων σας εάν κρίνετε στο μέλλον ότι είναι ανακριβή ή εάν δεν θέλετε πλέον να λαμβάνετε ενημερωτικά και προωθητικά μηνύματα για προϊόντα μας,  4. Φορητότητας, δηλαδή να μας ζητήσετε να λάβετε σε αντίγραφο τα δεδομένα που μας χορηγήσατε και διατηρούμε ή/και να τα διαβιβάσουμε σε άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας για λογαριασμό σας και 5. Διαγραφής, δηλαδή να μας ζητήσετε να διαγράψουμε τα παραπάνω προσωπικά σας δεδομένα, εάν θελήσετε να αποσύρετε την συναίνεσή σας για την διατήρηση και επεξεργασία τους από εμάς, σύμφωνα με τα ανωτέρω, καθώς και να αιτηθείτε την διαγραφή σας ως εγγεγραμμένοι χρήστες. Επίσης δικαιούστε να ασκήσετε οποτεδήποτε όλα τα δικαιώματά σας που απορρέουν από την κείμενη εθνική νομοθεσία, και τον Ευρωπαϊκό Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR). Σε κάθε περίπτωση πάντως τα στοιχεία σας διατηρούνται από την πωλήτριαμας μόνον για όσο χρόνο είστε εγγεγραμμένος χρήστης του Treat the Mama ή/και για όσο χρόνο εκτελούνται συναλλαγές σας μαζί μας και διαγράφονται αμέσως μόλις διαγραφείτε από χρήστης ή/και ολοκληρωθεί η συναλλαγή μαζί σας, και διατηρούνται μόνο όσα είναι τυχόν απαραίτητα εκ του νόμου (π.χ. για φορολογικούς λόγους). Επίσης κατά τη διάρκεια της επίσκεψής σας στο Treat the Mama είναι δυνατόν να εγκατασταθούν στον Η/Υ σας cookies προκειμένου να είναι δυνατή η καταγραφή των αντικειμένων που τοποθετείτε στο καλάθι των αγορών σας, ακόμη και πριν την εγγραφή σας ως εγγραμμένου χρήστη με σκοπό την αποστολή του αιτήματος παραγγελίας σας.

Τα προσωπικά σας δεδομένα δεν ανακοινώνονται σε κανέναν τρίτο, χωρίς να απαιτείται για την ολοκλήρωση του σκοπού επεξεργασίας τους και διαχειρίζονται αποκλειστικά από την Πωλήτρια. Μοναδικές εξαιρέσεις αποτελούν: ι) τα δεδομένα εκείνα που αφορούν στην εκτέλεση και εκκαθάριση των ηλεκτρονικών πληρωμών μέσω paypal όπου ακολουθούνται όλες τις ενδεδειγμένες διαδικασίες ασφαλείας για την διασφάλιση των πληροφοριών σας και ιι) τα δεδομένα που είναι απολύτως απαραίτητα για την εκτέλεση της παραγγελίας σας (μεταφορά, αποθήκευση κλπ) από τις συνεργαζόμενες με εμάς εταιρείες. Το σύνολο πάντως το δεδομένων σας προστατεύονται και διαχειρίζονται σύμφωνα με τους όρους και τους κανόνες της ελληνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας, η δε Πωλήτρια ακολουθεί απαρέγκλιτα όλους τους κανόνες που θεσπίζονται από το σχετικό νομοθετικό πλαίσιο. Στο πλαίσιο της ανωτέρω νομοθεσίας, τα στοιχεία που φυλάσσονται από την Πωλήτρια δύνανται να γνωστοποιηθούν σε τρίτους, στις αρμόδιες αρχές, εισαγγελείς ή σε άλλες διοικητικές υπηρεσίες μόνον σύμφωνα με τους κανόνες και τις διατάξεις που προβλέπει το εκάστοτε κανονιστικό πλαίσιο. Επίσης, το σύνολο των δεδομένων, των στοιχείων και των συναλλαγών  διέπονται από τις αρχές του απορρήτου των επικοινωνιών (ηλεκτρονικών και μη) και των εμπορικών συναλλαγών και λαμβάνονται όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα για την προστασία και τη διασφάλιση του απορρήτου αυτών κατά την διαβίβαση ή/και εκτέλεση των συναλλαγών. Ο χρήστης/καταναλωτής/ επισκέπτης/μέλος του Treat the Mama θα πρέπει και αυτός να διαφυλάσσει το απόρρητο των δεδομένων του και να μην προβαίνει σε αποκαλύψεις σε τρίτους (έστω και από αμέλειά του) ούτε να παραχωρεί τη χρήση των στοιχείων του αυτών από τρίτους. Επίσης συνιστάται η αλλαγή του κωδικού χρήστη (password) ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Η Πωλήτρια επιφυλάσσεται για κάθε τυχόν ζημία της από υπαίτια παραβίαση των ανωτέρω υποχρεώσεων του χρήστη/καταναλωτή/επισκέπτη/ μέλος του Treat the Mama.

Τέλος, προκειμένου για την ολοκλήρωση της διαδικασίας παραγγελίας αποδέχεστε την αποστολή αυτοματοποιημένων ή προσωποποιημένων ηλεκτρονικών μηνυμάτων τόσο απευθείας στον Η/Υ σας όσο και προσωπικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση που μας έχετε γνωστοποιήσει καθώς και τυχόν τηλεφωνική επικοινωνία στα τηλέφωνα που μας έχετε γνωστοποιήσει από υπάλληλο-ους της Πωλήτριας.

στ). Ασφάλεια δεδομένων και συναλλαγών

Η Πωλήτρια αναγνωρίζει ως ζήτημα μείζονος σημασίας το θέμα της ασφάλειας των συναλλαγών και για το λόγο αυτό λαμβάνει όλα τα μέτρα για την διασφάλισή τους. Τα στοιχεία των πελατών δεν γνωστοποιούνται σε τρίτους κατά την διαδικασία ηλεκτρονικών αγορών σας στην ιστοσελίδα. Οι κωδικοί που χρησιμοποιούνται για την αναγνώρισή σας είναι α) ο Κωδικός Εισόδου (e-mail ή username) και β) ο Προσωπικός Μυστικός Κωδικός Ασφαλείας (password), οι οποίοι κάθε φορά που τους καταχωρείτε σας παρέχουν πρόσβαση με απόλυτη ασφάλεια στα προσωπικά σας στοιχεία. Μπορείτε να μεταβάλλετε τους ανωτέρω κωδικούς οποτεδήποτε και όσο συχνά επιθυμείτε. Ο μόνος που έχει πρόσβαση στα στοιχεία σας είστε εσείς μέσω των ανωτέρω κωδικών και είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για την διατήρηση της μυστικότητάς και της απόκρυψης τους από τρίτα πρόσωπα. Σε περίπτωση απώλειας του ή διαρροής του θα πρέπει να προβείτε στην άμεση ειδοποίηση μας, αλλιώς η πωλήτριαμας δεν ευθύνεται για την χρήση του μυστικού κωδικού από μη εξουσιοδοτημένο πρόσωπο. Σας συνιστούμε, για λόγους ασφαλείας, να αλλάζετε τους ως άνω κωδικούς ανά τακτά χρονικά διαστήματα και να αποφεύγετε τη χρήση των ίδιων και εύκολα ανιχνεύσιμων κωδικών, χρησιμοποιώντας ει δυνατόν όχι μόνο γράμματα και αριθμούς αλλά και σύμβολα για και τη δημιουργία των κωδικών σας.

 

14. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

 

α) Δωσιδικία – Εφαρμοστέο Δίκαιο – Για κάθε διαφορά που τυχόν ανακύψει αναφορικά με την λειτουργία και χρήση του site, εφόσον δεν καταστεί δυνατή η συναινετική διευθέτηση αυτής, αρμόδια είναι τα Δικαστήρια της πόλεως των Αθηνών. Για κάθε διαφορά σχετικά με την ερμηνεία και την εφαρμογή των παρόντων όρων και προϋποθέσεων καθώς και για κάθε άλλο ζήτημα σχετικά με την χρήση του Treat the Mama, εφαρμοστέο είναι το Ελληνικό Δίκαιο.

β) Ακυρότητα όρου – Αν ένας από τους προαναφερθέντες όρους είναι ή καταστεί άκυρος, οι υπόλοιποι όροι της παρούσης Συμβάσεως δεν θα θίγονται.

γ) Τροποποίηση όρων χρήσης – Οι παρόντες όροι χρήσης μπορούν να τροποποιηθούν οποτεδήποτε από την Πωλήτρια με ή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Κάθε τυχόν τροποποίηση των όρων ισχύει με την ανάρτησή τους στο Treat the Mama οι δε χρήστες/μέλη μας υποχρεούνται να ενημερωθούν οι ίδιοι για το περιεχόμενο των τυχόν τροποποιήσεων / αλλαγών στους όρους.

δ) Ερμηνευτικός όρος – Σε οποιοδήποτε σημείο της παρούσας προβλέπεται η επιστροφή χρημάτων ή/και η πίστωση αυτών στον λογαριασμό του πελάτη τούτη εννοείται πάντοτε ως άτοκη.

ε) Επικεφαλίδες – Οι επικεφαλίδες που χρησιμοποιούνται στους παρόντες όρους χρήσης τίθενται προς διευκόλυνση της παραπομπής σε όρους της και δεν σκοπείτε να αποτελέσουν βοηθήματα ερμηνείας της Σύμβασης.

στ) Καθυστέρηση άσκησης δικαιώματος – Τυχόν καθυστέρηση άσκησης από τα μέρη (Πωλήτρια και καταναλωτή) μέρους ή του συνόλου των δικαιωμάτων που απορρέουν από τους παρόντες όρους δεν επιφέρει αποδυνάμωση ή παραίτηση από το εν λόγω δικαίωμα το οποίο δύναται να ασκηθεί οποτεδήποτε σε μεταγενέστερο στάδιο και καθ’ εύλογη κρίση του δικαιούχου.

η) Αποδοχή όρων – Ο χρήστης/καταναλωτής/ επισκέπτης/μέλος του Treat the Mama δηλώνει ότι διάβασε τους παρόντες όρους τους οποίους και αποδέχεται στο σύνολό τους και ότι αναγνωρίζει ότι διέπουν το σύνολο των παρεχόμενων υπηρεσιών από το Treat the Mama καθόλη τη διάρκεια της πλοήγησής του στο/συναλλαγής με το Treat the Mama.